Στοιχεία Επικοινωνίας

ΧΗΜΕΙΟ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΙΘΑ
Διεύθυνση:Χριστιανουπόλεως 40
Τ.Κ.:24 500
Τηλ.Χημείου:+30 27610 25125
Κινητό:+30 694 671 3938
Email:katerina.bitha@gmail.com

Η Τοποθεσία Μας